On-line Přípravný kurz ke Zkoušce z českého jazyka pro státní občanství

Kurz je vhodný pro zájemce, kteří dosáhli v češtině úrovně B1 a chtějí se přihlásit ke Zkoušce z českého jazyka pro účely udělování státního občanství. Absolvování kurzu není podmínkou pro přihlášení se ke zkoušce. >>>

Termín konání
Jazyk
čeština
Místo výuky
Praha
Rozsah
4 setkání
Přihlášky od
Délka studia
2–4 týdny
Přihlášky s vízem do
Forma studia
on-line
Přihlášky bez víza do
Cena 2 000 Zeptejte se nás

OBSAH KURZU

  • Seznámíte se se strukturou zkoušky.
  • Ukážeme Vám strategie řešení jednotlivých úloh.
  • Upozorníme vás, na co si dát pozor v testu Psaní.
  • Napíšete 2x obě úlohy testu Psaní.
  • Vaše psaní opraví a ohodnotí zkušený/á lektor/ka.
  • Dozvíte se, které chyby nejčastěji děláte a jak můžete své psaní zlepšit.
  • Procvičíte si pravopis.

JAK KURZ PROBÍHÁ

On-line pomocí videohovoru v aplikaci ZOOMÚčastníci musejí v kurzu pracovat se zapnutou kamerou.

 

Kurz má 4 setkání ve 3 týdnech. Celkem dostanete 330 minut skupinové výuky a k tomu 20 minut na individuální konzultace, kdy se bude lektor/ka věnovat pouze Vám.

 

  společná výuka
s lektorem
individuální konzultace
s lektorem
1. setkání 90 minut  x
2. setkání 90 minut x
    Vypracování 1. testu Psaní. (samostatná domácí práce)
3. setkání 60 minut 10 minut
    Vypracování 2. testu Psaní. (samostatná domácí práce)
4. setkání 90 minut 10 minut
celkem 330 minut 20 minut

 

Kurz se otevírá při počtu minimálně 9 účastníků.

 

Bližší informace včetně linku připojení k aplikaci ZOOM Vám budou zaslány emailem v pátek před začátkem konání kurzu.

TERMÍNY

LISTOPAD 1:  17.10., 19.10., 24.10., 31.10.
LISTOPAD 2:  7.11., 9.11., 14.11., 21.11.
LEDEN 9. 1., 11. 1., 16. 1., 23. 1.
ÚNOR 6. 2., 8. 2., 13. 2., 20.2.
BŘEZEN 5. 3., 7. 3., 12. 3., 19.3.
DUBEN 9. 4., 11. 4., 16. 4., 23.4.
KVĚTEN 7. 5., 9. 5., 14. 5., 21. 5.
ČERVEN 28. 5., 30. 5., 4. 6., 11. 6.

 

vždy od 17:00

 

CENA

2 000 Kč

 

Poplatek uhraďte nejpozději do 3 pracovních dnů po odeslání přihlášky na kurz. Pokud platbu neobdržíme, bude přihláška automaticky stornována a místo uvolněno dalším zájemcům.

 

Informace o platbě:

Číslo účtu:  107-8145640267/0100
Variabilní symbol: 42103
Specifický symbol: datum narození ve formátu RRRRMMDD (např. 19830121)
Konstantní symbol: 308
Zpráva příjemci (účel platby):  jméno a příjmení
Banka: Komerční banka, Na Příkopě 33, 114 07 Praha 1
Účet: UK ÚJOP, Vratislavova 29/10, 128 00 Praha 2