Rekvalifikační kurz Český jazyk pro cizince – navazující

Navazující rekvalifikační kurz češtiny pro cizince, kteří se ucházejí o práci v České republice. Podmínkou nástupu do kurzu je úspěšné absolvování základního (rekvalifikačního) kurzu češtiny. Absolvent získá dovednosti pro rychlé uplatnění na trhu práce v různých profesních oblastech. Výstupem kurzu je Osvědčení o rekvalifikaci. Kurz je akreditovaný MŠMT a kurzovné může být zájemcům uhrazeno příslušným Úřadem práce v rámci programu rekvalifikací. >>>

Termín konání
Jazyk
čeština
Místo výuky
Praha-Voršilská
Rozsah
15 hod./ týden
Přihlášky od
Délka studia
6–8 týdnů
Přihlášky s vízem do
Forma studia
prezenční
Přihlášky bez víza do
Cena 17 400 Zeptejte se nás

TERMÍNY

 

 

 • 29.07. – 30.08.2024
  • Prezenční
   • pondělí – pátek (9:00–13:35)
 • 20.09. – 18.11.2024
  • Prezenční
   • pondělí, středa, pátek (14:00–18:15)
  • Kombinovaný
   • pondělí, středa, pátek (14:00–18:15)
 • 23.10. – 20.12.2024
  • Prezenční
   • pondělí, středa, pátek (14:00–18:15)
  • Kombinovaný
   • pondělí, středa, pátek (14:00–18:15)

O KURZU

Navazující rekvalifikační kurz je určen zejména cizincům se znalostí ukrajinštiny / ruštiny, pro které je znalost českého jazyka nezbytným předpokladem pro vstup na trh práce. Přihlásit se můžou zájemci se základní a mírně pokročilou znalostí češtiny (ideálně absolventi základního Rekvalifikačního kurzu češtiny). Navazující rekvalifikační kurz může být studentům uhrazen při splnění všech předepsaných podmínek místně příslušným Úřadem práce. Přihlásit se mohou i samoplátci.

 

Kurz je určen zejména cizincům, pro které je znalost českého jazyka nezbytným předpokladem pro vstup na trh práce. Přihlásit se můžou zájemci s žádnou nebo nízkou znalostí češtiny. Rekvalifikační kurz může být studentům uhrazen při splnění všech předepsaných podmínek místně příslušným Úřadem práce. Přihlásit se mohou i samoplátci.

 

Nabízíme tyto varianty rekvalifikačních kurzů:

 • Rekvalifikační kurz češtiny jako cizího jazyka obecný
  • základní kurz prezenční (60 vyučovacích hodin prezenčně)
  • základní kurz kombinovaný (18 vyučovacích hodin prezenčně, 42 online)
 • Rekvalifikační kurz češtiny jako cizího jazyka pro zdravotnický personál
  • základní kurz prezenční (60 vyučovacích hodin prezenčně)
  • základní kurz kombinovaný (18 vyučovacích hodin prezenčně, 42 online)

 

Rekvalifikační kurzy jsou akreditovány MŠMT (č.j. MSMT-16663/2022-5) na základě §108 zákona č.435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č.176/2009 Sb., a v souladu s §108 odst. 3 zákona o zaměstnanosti a §67 zákona č. 500/2004Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

   

akreditovano msmt rekvalifikace

VÝUKA

Cílem kurzu je pokročilejší komunikace v základních životních situacích, v základních situacích v zaměstnání, na úřadech. Po absolvování kurzu budou absolventi schopni: samostatně zvládnout jednoduchou společenskou i pracovní komunikaci, porozumět hlavním tématům zpráv i technických informací a instrukcí, porozumět hlavním myšlenkám zpráv a zvládnout technické instrukce. Dále zvládnou jednoduché zařizování na úřadech a základní písemnou i elektronickou komunikaci.

 

 • 120 vyučovacích hodin
 • 3x týdně
 • 15 hodin za týden

V ceně kurzu jsou zahrnuty základní učebnice, interní výukové materiály, vstupní diagnostika, závěrečná zkouška a osvědčení o rekvalifikaci.

MÍSTO KONÁNÍ

 

Kurz probíhá ve výukových prostorách ÚJOP UK Praha-Voršilská v centru Prahy nedaleko Národního divadla. V pěší vzdálenosti je tramvajová zastávka Národní divadlo a stanice metra Národní třída. Studovat budete v moderně vybavených učebnách s interaktivními panely.

 

Potřebujete poradit?
Kontaktujte Olgu Kirchen
olga.kirchen@ujop.cuni.cz
icon phone +420 771 258 940