Czech Language Exam for Permanent Residency

Chcete se v České republice usadit na delší dobu? V tom případě budete potřebovat zkoušku z češtiny nutnou pro udělení trvalého pobytu. >>>

Place of examination
Prague-Vorsilska
Exam Level
A2
Exam Dates
01.01. – 31.12.2023
Time of exam
Applications from
Applications by
Exam Results
Free Capacity
Aktuálně vypsané termíny, detailní informace a pokyny, včetně vzorové zkoušky, najdete na www.cestina-pro-cizince.cz.
Price Unknown price Ask us

  O ZKOUŠCE

  Uchazeči se mohou ke zkoušce hlásit osobně na studijních odděleních ve střediscích ÚJOP UK, telefonicky, nebo vyplněním online přihlášky.

   

  Uchazeči jsou povinni se na vyzvání osobně dostavit s platným cestovním dokladem (pasem) k podepsání závazné přihlášky! Podrobnosti budou zaslány e-mailem po přijetí on-line přihlášky nebo sděleny při osobním přihlášení.

   

  Při podpisu přihlášky odevzdají uchazeči Poukaz na bezplatnou zkoušku vydaný Ministerstvem vnitra ČR, pokud skládají zkoušku poprvé. V případě opravné zkoušky zaplatí 2 500 Kč.

   

  Při zkouškách není povoleno používat slovník, mobilní telefony a další elektronická zařízení. Nedodržení tohoto zákazu může být důvodem k vyloučení ze zkoušky!

   

  Detailní informace a pokyny, včetně vzorové zkoušky, najdete na www.cestina-pro-cizince.cz.

  ADRESA A KONTAKT

  MÍSTO KONÁNÍ:
  Ústav jazykové a odborné přípravy
  Studijní středisko Praha (Voršilská)
  Voršilská 144/1
  110 00 Praha 1
  (mapa)

  KONTAKT:
  RNDr. Dagmar Halladová
  Voršilská 144/1, 110 00 Praha 1
  e-mail: praha.trvalypobyt@ujop.cuni.cz
  tel.: +420 224 090 210
  Úřední hodiny: úterý: 16:00 – 17:30, čtvrtek: 8:30 – 10:00
  Osobní a telefonický kontakt jen v úředních hodinách.

  TERMÍNY

  den  datum

  otevření 

  on-line přihlášek

  sobota  07.01.2023 07.11.2022
  středa  25.01.2023 07.11.2022
  středa  01.02.2023 08.12.2022
  sobota  11.02.2023 08.12.2022
  středa  22.02.2023 08.12.2022
  sobota  04.03.2023 10.01.2023
  středa  22.03.2023 10.01.2023
  středa  29.03.2023 10.01.2023
  středa 05.04.2023 26.01.2023
  sobota 15.04.2023 26.01.2023
  středa 26.04.2023 26.01.2023
  sobota 13.05.2023  
  středa 24.05.2023  
  středa 31.05.2023  
  sobota 10.06.2023  
  středa 21.06.2023  
  středa 28.06.2023  
   
  Pokud se na termín nedá přihlásit, znamená to, že je již rezervován! Jestli chcete jít dříve, vyplňte přihlášku na nejbližší volný termín. Při podpisu přihlášky, si poznamenáme váš zájem. Když se uvolní místo dřív, nabídneme vám ho.

   

  Jak zkouška vypadá

  Zkouška se skládá z písemné a ústní části. Písemná část prověří vaše dovednosti ve čtení, psaní a poslechu. Ústní část prověří vaše dovednosti odpovídat na otázky a reagovat na situace.

  Co děláte při zkoušce

  Při zkoušce čtení (40 minut) dostanete text s úkoly. Odpovědi píšete na odpovědní list. Při zkoušce psaní (25 minut) dostanete úkoly. Píšete vlastní text na odpovědní listy. Pak je pauza. 

   

  Při zkoušce poslechu (asi 40 minut) dostanete text s úkoly. Posloucháte nahrávku a odpovědi píšete na odpovědní listy.

   

  Při ústní zkoušce (15 minut) odpovídáte na otázky a mluvíte podle obrázků.